ساختمان اداری جهان فولاد سیرجان

اجرای عملیات سازه، معماری، و محوطه سازی مجتمع جهان فولاد سیرجان

ساختمان اداری جهان فولاد سیرجان

کارفرما مجتمع جهان سیرجان
محل اجرا سیرجان، کرمان

ما را دنبال کنید