برجهای مسکونی عرفان

برجهای مسکونی عرفان مشتمل بر 8 برج(4 برج 16 طبقه و 4 برج 22 طبقه) و در کل 600 واحد و در منطقه 22 تهران و شمال دریاچه مصنوعی چیتگر (شهدای خلیج فارس) و با فضای سبز وسیع و امکانات خدماتی متناسب احداث شده است.

استفاده از حیاط مرکزی در معماری اسلامی – ایرانی که به عنوان عامل سازمان دهنده و وحدت بخش احجام مجاور فضای عمومی  در جهت محورهای اصلی  سایت عمل می نماید.

برجهای مسکونی عرفان

کارفرما: شرکت گنو
محل اجرا تهران

ما را دنبال کنید